Jindal films Kerkrade

Jindal Films, gebouwd in 1993 met de toen geldende regelgeving voldeed per 1 Januari 2017 niet meer aan de geldende NOx normen gesteld door de overheid. Vanuit de projectscope werd gevraagd om één ketel te vervangen door een zwaardere ketel en de bestaande 2de ketel als back-up te laten dienen. Tevens moest de bestaande stookruimte weer voldoen aan de hedendaagse eisen en 60 minuten brandwerend zijn. Bestaande ketels hadden een opgesteld vermogen van 1200kw, de nieuwe ketel een vermogen van 1500kw.

Wij zullen zeker weer gebruikmaken van de diensten van Roderland. Roderland is voor ons een partij waar betrouwbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid & betaalbaarheid voor ons bij elkaar komen!
Patrick Franssen - Jindal Films

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies.